Przyjedź na Lubelszczyznę

Przyjedź na Lubelszczyznę

Lubelszczyzna to ogromny i urozmaicony region, który znajduje się na prawym brzegu Wisły. Swoje określenie zawdzięcza Lublinowi, największemu miastu na tym terenie. Lubelszczyzna jest bogata w tereny rolne i leśne, posiada pagórkowate ukształtowanie powierzchni.

W literaturze historycznej nazwą Lubelszczyzna określa się historyczne województwo lubelskie istniejące w latach 1474–1795, którego obszar różnił się od obszaru współczesnego województwa lubelskiego.

Atrakcjami Lubelszczyzny są nie tylko miasto Lublin, ale również Kazimierz Dolny, Nałęczów czy Roztoczański Park Narodowy.

W Roztoczańskim Parku Narodowym istnieje hodowla koników polskich, którą zainicjował w 1982 prof dr hab Mirosław Kownacki. Koniki mogą biegać po specjalnym, wyznaczonym do tego terenie, który zajmuje obecnie powierzchnię 180 ha. Zwierzęta żyją tam bez ingerencji człowieka, a dokarmiane są jedynie w czasie zimy.

Początki ochrony przyrody na Roztoczu sięgają czasów XVI wieku, kiedy na obszarze należącym wówczas do ordynacji założonej przez kanclerza Jana Zamoyskiego, utworzono zwierzyniec. Teren zwierzyńca otoczono parkanem o długości ok 30 km, zaś obejmował on obszar obecnego obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra i część obwodu Florianka. W zwierzyńcu Zamojskich znajdowały się jelenie, rysie i dziki, wilki, żbiki oraz tarpany. Zlikwidowano go pod koniec XVIII bądź na początku XIX wieku – zwierzęta zostały wypuszczone lub oddane okolicznym mieszkańcom.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *