Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

Jeżdżąc po wschodniej Polsce warto zwrócić uwagę na Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. Lewobrzeżna dolina Bugu obfituje w cenne dla przyrody gatunki roślin i ptaków, w tym wiele rzadkich i ginących. Park ten rozpościera się na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego, oferuje niezwykłą, dziewiczą naturę, czyste wody, nieskażone powietrze, a także atrakcyjne zabytki cerkiewne.

Krajobraz urozmaicają niewysokie, łagodnie zarysowane wzgórza, które są pozostałością po ostatnim zlodowaceniu. Głównym walorem przyrodniczym tego parku jest niepoddana regulacji, meandrująca rzeka Bug. Przyroda, wolna od ludzkiej ingerencji, tworzy w jej dolinie wiele unikatowych mikrokrajobrazów.

Przez park przebiega Nadbużański Szlak Pieszy, oznaczony kolorem czerwonym. By ruch turystyczny i krajoznawczy nie czynił w środowisku szkód, przygotowano trasy trzech ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych, na których jest możliwość prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych z zakresu biologii, geografii oraz historii regionu.

W parku istnieje sześć rezerwatów przyrody o bardzo zróżnicowanym charakterze:

  • rezerwat przyrody Kózki
  • rezerwat przyrody Zabuże
  • rezerwat przyrody Czapli Stóg
  • rezerwat przyrody Łęg Dębowy
  • rezerwat przyrody Szwajcaria Podlaska
  • rezerwat przyrody Stary Las

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *