Kaszuby i mierzeja helska

Kaszuby i mierzeja helska

Kaszuby (kasz Kaszëbë lub Kaszëbskô) jest to region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza, w którym zamieszkują Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie), posługujący się językiem regionalnym – etnolektem, określanym jako język kaszubski.

Tradycyjnie Kaszuby dzieli się na 5 regionów kulturowo-językowych:

  • Norda – obszar północnokaszubskich dialektów (powiaty: pucki, wejherowski)
  • Westrzódk – obszar wschodniokaszubskich dialektów (powiat kartuski)
  • Pôłnié – obszar południowokaszubskich dialektów (część powiatów kościerskiego, chojnickiego i tucholskiego)
  • Zôpôd – obszary należące przed II wojną światową do Niemiec, z niewielkim procentowym udziałem ludności kaszubskiej (powiaty lęborski i częściowo bytowski)
  • Trzëgard – Trójmiasto.

Pierwszy raz w historii nazwa Kaszuby pojawiła się w bulli papieża Grzegorza IX z 19 marca 1238 r, potwierdzającej dobra joannitów pod Stargardem nad Iną, gdzie wspomina się ofiarodawcę Bogusława, księcia Kaszub: clare morie duce Cassubie.

Na początku XX wieku na stosunkowo małym obszarze scharakteryzowano 20 głównych dialektów języka kaszubskiego, z ponad 70 poddialektami.

Główne miasta Kaszub, w których kultywuje się tradycje i język kaszubski to: Wejherowo, Puck, Kartuzy, Żukowo, Kościerzyna oraz Bytów.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *