Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy jest to jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony 9 września 1993. Największy park w Polsce o powierzchni 592,23 km², który jest położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedziba tego Parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy, gmina Goniądz.

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotyka się zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, jak również zbiorowiska leśne (olsy, brzeziny, łęgi). Szczególnie cenna jest duża grupa zbiorowisk mechowiskowych, które zawierają liczne gatunki rzadkie i reliktowe (brzoza niska, wierzba lapońska, gnidosz królewski), zanikające w innych częściach kraju.

Szata roślinna odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności oraz obecnością wielu rzadkich gatunków, jak storczyki (storczyk krwisty, obuwik pospolity, podkolan biały, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, tajęża jednostronna), rosiczki (rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna), widłaki (jałowcowaty, goździsty, wroniec).

Na Bagnach Biebrzańskich gniazduje wiele gatunków ptaków, które są związane ze środowiskiem bagiennym. Występują tu izolowane stanowiska lęgowe gatunków borealnych, jak również gatunków, których centrum zasięgu geograficznego znajduje się w strefie tajgi i tundry. Co więcej Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków żerujących oraz wypoczywających w czasie corocznych wędrówek. Dla ptaków siewkowatych, które wymagają rozległych, podmokłych obszarów, Biebrza stanowi jedną z najważniejszych ostoi w Europie Środkowej.

Najbardziej charakterystyczne lęgowe gatunki ptaków to: batalion (widoczny w emblemacie parku), wodniczka, bekasik, dubelt, kszyk, kulik wielki, biegus zmienny, żuraw, rybitwa białoskrzydła, a także białowąsa, puchacz, orlik krzykliwy oraz sowa błotna.

Najbardziej charakterystycznym ssakiem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest łoś, który tylko tu przetrwał okres II wojny światowej; liczebność łosi wynosi około 400 sztuk.

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego występuje także 49 gatunków ssaków, 271 gatunków ptaków, 36 – ryb, 12 – płazów, 5 – gadów. Bezkręgowce są reprezentowane przez ponad 700 gatunków motyli, 448 gatunków pająków, ponad 500 gatunków chrząszczy, 19 gatunków pijawek, jak również 42 gatunki chruścików.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *